Değerlerimize sahip çıkar, onlara uygun hareket ederiz.
Samsun Yem Sanayi Tic. AŞ.

Temel değerlerimiz sabit ve değişmezdir. Bunlar, Samsun Yem’in “çimentosudur”. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve kârlı büyüme stratejimizin gerçekleşmesini mümkün kılan, bu değerlerdir. Biz sahip olduğumuz değerlerden güç alarak ilerleyeceğimize ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Temel değerlerimiz;
- Bütünlük ve Etik Davranış
- Yenilikçilik
- Tüm Bireylere Saygı
- Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.
Bütünlük ve Etik

• İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
• Yapmayı taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
• Şirket politika ve prosedürlerine uygun çalışırız.
• İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi verir, mesleki donanımlarını arttırmalarını sağlarız.
• Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.

Yenilikçilik

• Verimliliği esas alan her yeniliğin, müşterilerimize ve ülkemize katmadeğer yarattığını biliriz.
• Arge yatırımlarımızı bu çerçevede yapar, Bilimi ve teknolojiyi yakından izleriz.

Tüm Bireylere Saygı

• Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
• Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman gözönünde bulundururuz.
• Farklılıklara saygı duyar, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.

Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

Samsun Yem’in tüm çalışanları yaptıkları her hareket ve faaliyetin toplum ve çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur.